MICHAŁ KOZIARA. FOTOGRAFIA

Imię/Name: Michał; Nazwisko/Surname: Koziara
Urodzony/Born: 4 maja 1971 r./May 4th, 1971
Mieszka w/Lives in: Łódź/Lodz
Status: Żonaty i dzieciaty/Married with children
Zainteresowania/Interested in: Fotografia... i wiele innych/Photography... and many others
Pseudonimy/Nicknames: Kozik, Michel, Newbie

foto foto foto